ผลิตภัณฑ์ดูดซับของเหลวอันตราย

MAXX

  • ใช้สำหรับดูดซับ น้ำมัน, สารหล่อลื่น, ปิโตรเคมี, สารละลาย, กรด-ด่าง เข้มข้น, น้ำยา, สี, โลหิต, ของเหลวจากร่างกาย, ของเหลวทุกชนิด

Read More