• ผลิตจากกระจกแท้ที่ให้ความสะท้อนระยะในการมองเห็นได้ใกล้เคียงสัดส่วนระยะจริง เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ในทางคับแคบ และตามทางแยกที่เป็นมุมอับ ผิวหน้ากระจกเคลือบสารปรอทชนิดพิเศษป้องกันการเลือนลาง ใช้งานได้ยาวนาน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18”, 24” และ 28” ให้เลือกตามความเหมาะสม