• เพื่อความปลอดภัยในการจราจรและเพิ่มสวัสดิภาพแก่ผู้สวมใส่ ในการปฏิบัติงานตามท้องถนนและอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น การซ่อมบำรุง การก่อสร้างทาง ตำรวจ รปภ. ผลิตจากตาข่ายคุณภาพดีสีส้ม มีแถบคาดสะท้อนแสงคุณภาพสูง ทนทาน ราคาประหยัด