• เพิ่มความปลอดภัยในการจราจร ลดอุบัติเหตุให้ผู้ขับขี่ยวดยานมีความปลอดภัย เคลือบสีสะท้อนแสง และเพิ่มแถบสะท้อนแสงสว่างระดับสูง เรืองแสงชัดเจนในเวลากลางคืน ผลิตจากยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการเฉี่ยวชน เมื่อถูกเฉี่ยวชนจะพับงอและกลับมาอยู่สภาพเดิม จะไม่เกิดความ เสียหายกับรถยนต์ ทนต่อการใช้งานในทุกสภาวะ ทนแดด ทนฝน อายุการใช้งานยาวนาน