• กำแพงน้ำพลาสติก ใช้สำหรับกั้นแบ่งแนวและจัดระบบจราจร สามารถนำมาเรียงเป็นแนวยาว ทางโค้งและหักมุมได้ ผลิตจากพลาสติก POLYETHYLENE ที่มีคุณสมบัติแข็ง และเหนียวไม่แตกง่าย เพิ่มความแข็งแรง และน้ำหนักโดยการบรรจุน้ำหรือทราย ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุเนืองจากมีความยืดหยุ่นสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยการถ่ายน้ำหรือทรายออกมีให้เลือก 2 สี สีส้ม และ สีขาว