• ใช้สำหรับส่องไฟกระพริบเพื่อความเด่นชัดในเวลากลางคืน สำหรับความปลอดภัย มีให้เลือก 2 แบบ แบบไฟนิ่ง และไฟกระพริบ